Java Data Access met Hibernate

1,600.00

Description

Duur

3 Dagen

Doelgroep Cursus Java Data Access

Cursus Java Data Access  Ervaren Java developers die Hibernate willen gebruiken voor het benaderen van data in databases.

Voorkennis Java Data Access

Ervaring met programmeren in Java en object oriëntatie is vereist. Kennis van databases en SQL is bevorderlijk voor een goede begripsvorming.

Uitvoering Training Java Data Access

De concepten worden behandeld aan de hand van presentatie slides. Demo’s worden gebruikt om de concepten te illustreren. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Certificering ava Data Access met Hibernate

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Java Data Access met Hibernate.

Inhoud Cursus Java Data Access

De cursus Java Data Access met Hibernate behandelt Object Relational Mapping met Hibernate. Na een overzicht van de data access mogelijkheden in Java, waaronder JDBC, en de uitdagingen waar deze tegenaan lopen, worden de basis concepten en architectuur van het Hibernate Framework besproken. De rol van het Hibernate configuratie bestand wordt besproken en de mapping van Java classes op database tabellen komt aan de orde. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de rol en de structuur van de XML mapping files en de rol van de verschillende properties en attributes in deze bestanden. De centrale positie van de Hibernate Session die wordt gecreëerd door de SessionFactory wordt besproken en er wordt aandacht besteed aan de verschillende states die Java objecten kunnen hebben ten opzichte van de database zoals persistent, transient and detached. Verschillende key generation strategieën worden besproken en ook komen het mappen van association en inheritance relaties op de database aan bod. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden van de Hibernate Query taal, HQL, Hibernate criteria en het gebruik van native SQL queries. Tenslotte worden ook Hibernate transacties besproken, wordt het gebruik van annotaties als alternatief voor XML mapping files aan de orde gesteld en worden de verschillende vormen van Hibernate caching toegelicht.

Module 1 : Java Persistence

Module 2 : Hibernate Basics

Module 3 : Mapping Persistent Objects

Java Persistence
Traditional Persistence
Transparent Persistence
Persistence Technologies
Direct File I/O
Serialization
Java Database Connectivity
JDBC Architecture
Executing Statements
Retrieving Results
JDBC Drivers
JDBC URL’s
Problems with JDBC
What is Hibernate?
Hibernate Characteristics
Hibernate Configuration
Hibernate Configuration File
Persistent classes
Mapping Files
Hibernate Architecture
Hibernate Core Concepts
Storing Objects
Generated Table and SQL
Primary Key Column
Lifecycle States
Persistence Lifecycle
POJO’s and JavaBeans
equals and hashcode
Basic Mappings
Class to Table Mappings
Property Mapping
Identifiers and Generators
Multiple Table Mappings
Hibernate SessionFactory
Hibernate Session
Entities and Values
Entity Lifecycle
Persistent State
Transient State
Persistent Object Updates
Automatic Dirty Checking
Detached State
Deleting Objects
Merging

Module 4 : Mapping Relationships

Module 5 : Mapping Inheritance

Module 6 : Queries with HQL and Criteria

Type of associations
Many-to-one
Bidirectional Many-to-one
Mapping to List, Map
Mapping to Bag and Array
Using Comparator
One-to-one
Bidirectional One-to-one
Many-to-many
Bidirectional Many-to-many
Many-to-many Identifier Bag
Value Type Collections
Collections of Components
Sorting Collections
Cascading over associations
Lazy versus Eager Loading
Proxies
Detached Objects and Proxies
Polymorphic Associations
Inheritance Mapping Strategies
Single Table per Class Hierarchy
Single Table Data Model
Discriminator Columns
Advantages and Disadvantages
Table per Concrete Class Strategy
Table per Concrete Class with unions
Table per Class Data Model
Advantages and Disadvantages
Joined Subclass Strategy
Joined Data Model
Polymorphism
Choosing an Inheritance Strategy
Hibernate Fetching Options
Hibernate Query Language
HQL Parameters
Named Queries
Native SQL
Criteria
Restrictions
Query By Example
Scrolling and Pagination
Query Hints
Query Option Pros/Cons
N+1 Selects
Join Fetching
Subselect Fetching
Batch Fetching
Queries and Fetching Strategies
Cartesian Product Problem

Module 7 : Transactions and Concurrency

Module 8 : Hibernate Annotations

Module 9 : Hibernate Configuration

Java Transaction API
JTA versus JDBC Transactions
Transaction Configuration
Hibernate Transaction API
Transaction handling pattern
Concurrency
Isolation Levels
Optimistic Locking
Versioning
Pessimistic Locking
ThreadLocal Transactions
Conversations
Session Lifetime
Concurrent Access
Metadata
Annotations Pros/Cons
Configuring Hibernate Annotations
Entity and table annotation
Primary key annotations
Column annotations
Special
Relation annotations
Join column annotations
Components
Inheritance
EJB3/JPA Annotations
Connection Pools
The promise of Cache
Hibernate Caching Architecture
First Level Cache
Second Level Cache
Cache Concurrency
Configuring Second Level Cache
Cache Regions
Eviction
Java Data Access met Hibernate

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Java Data Access met Hibernate”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services. You consent to our cookies if you continue to use our website.

Close